Hasła rzeczowe

SB Szkolny Biuletyn

"SB Szkolny Biuletyn", pismo wydawane w Wałbrzychu 25 XI 1981 (nr 1) oraz 26 I 1988 (nr 2) – 10 VI 1990 (nr 11); podtytuł: „Razporazwychodnik młodzieży szkół wałbrzyskich”.

Członkowie pierwszej redakcji (Paweł Kempa, Wojciech Kostencki, Piotr Płuszewski, Marek Szeles, Paweł Wiśniewski) byli działaczami Federacji Młodzieży Szkolnej.

Nr 1 (8 s.) wydrukowano w nakładzie 2000 egz. dzięki pomocy „Niezależnego Słowa”, nr 2 miał się ukazać w I 1982. Po 13 XII 1981 członkowie redakcji pisma byli współzałożycielami organizacji Ruch Polski Podziemnej, częściowo rozbitej przez SB w IV 1982.

Od wznowienia w I 1988 tworzone we współpracy z Międzyszkolnym Komitetem Oporu, Ruchem Młodzieży Niezależnej i Solidarnością Walczącą. Ukazało się 11 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 2-3,5 tys. egz; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in. Mariusz Grabowski, Krzysztof Miedziak, Grzegorz Waszczuk. Druk: od I 1988 młodzieżowy zespół utworzony przez K. Miedziaka.

Zamieszczano głównie informacje o wydarzeniach dot. szkół Wałbrzycha, Świdnicy i Świebodzic, także artykuły publicystyczne, historyczne oraz teksty będące głosami w dyskusji o przyszłości kraju, ruchu młodzieżowego i polskiej szkoły.

Kolportowano w regionie.

 

Artur Adamski|Łukasz Kamiński

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry