Hasła rzeczowe

Sens

"Sens", pismo wydawane przez Prezydium TKZ, następnie Prezydium „S” Region Mazowsze Oddział w Łomży I-XII 1981, 1982 i 1988-1990, podtytuły: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S», Region Mazowsze, Oddział w Łomży”; „Pismo NSZZ «S» Region Mazowsze, Oddział w Łomży”.

Do 13 XII 1981 ukazało się 26 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.; w 1982 3 nr. (rozpuszczono pogłoskę, że ukazał się nr 4, co wywołało gwałtowną reakcję SB) o obj. 2-4 s., drukowane we wsiach w okolicach Łomży (m.in. Dzięgielach oraz u rodziny Stanisława Konopki w Chojnach) techniką sitodruku w nakładzie 20-50 egz.; 1988-1990 kilkanaście nr. w formacie A4. W zamierzeniach dwutygodnik, faktycznie wydawany nieregularnie.

Pismo nie miało oficjalnej redakcji, w okresie legalnej działalności za pierwsze nr. odpowiadał Lech Gizelbach, za kolejne Tadeusz Janucik we współpracy z członkami Zarządu Oddziału „S” w Łomży, m.in. Wojciechem Kurelskim, Andrzejem Koziołem i Wiesławem Grudzińskim (ostateczne decyzje co do zamieszczenia poszczególnych materiałów podejmował Zarząd lub Prezydium Zarządu Oddziału); przepisywanie tekstów: Halina Świerżewska; druk i sprawy techniczne: Krzysztof Paliński i Antoni Rogowski.

Po 13 XII 1981 wydawanie pisma zawieszono. Wiosną 1982 grupa b. związkowców, m.in. Marian Chojnowski, S. Konopka i Jerzy Kuciel, podjęła próbę jego reaktywacji. W składzie redakcji 1988-1990: Dorota Adamiak, Alina Schramm i Sławomir Zgrzywa.

Publikowano głównie informacje z kraju i regionu, uchwały Prezydium Zarządu i Zarządu Oddziału, zamieszczano wiersze, teksty historyczne i przedruki z innych pism. W 1982 zamieszczano informacje z terenu oraz przedruki z pism podziemnych z Warszawy.

W okresie legalnego ukazywania się pisma za kolportaż była odpowiedzialna Teresa Steckiewicz, która rozdzielała nakład pisma pomiędzy podległe KZ. Zasięgiem obejmowało głównie Łomżę, Kolno i najbliższe okolice.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry