Hasła rzeczowe

Senior «S»

"Senior «S»", pismo Związku Emerytów i Rencistów w Łodzi wydawane przy pomocy MKK „S”, wydawane 15 I 1987 - II 1988 w Łodzi.

Ukazało się ok. 10 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 750 egz. Nr. 1-4 wydawane 15 I – 19 IV 1987 w cyklu miesięcznym, redagowali i drukowali Eulalia i Zygmunt Ciechańscy przy pomocy G. i J. Dłużniewskich; nr 5. z IX 1987 (po zrezygnowaniu z działalności w MKK Z. Ciechańskiego): obj. 4 s., zmieniona winieta: „Senior”, N[iezależny] S[amorządny] ZEiR, zredagowała prawdopodobnie Halina Milińska (inicjatorka wydawania pisma), w kolejnym wydaniu pisma z II 1988 (bez kolejnego nr.) powrócono do starej, ręcznie pisanej winiety „Senior «S»”, zakończono skrótem c.d.n., nr pozbawiony stopki i zwyczajowych podziękowań za przekazane pieniądze zawiera wyłącznie stanowisko Rady Emerytów regionu Śląsko-Dąbrowskiego ws. wprowadzonej od 1 II 1988 podwyżki cen.

Wydawanie pisma „Senior «S»” rozpoczęto z myślą o ZEiR, zorganizowanym jesienią 1986 przez Grażynę i Jerzego Dłużniewskich, Zygmunta Ciechańskiego i H. Milińską, chcąc podkreślić wkład pracy emerytów i rencistów, mających znaczny udział w kolportażu prowadzonym przez MKK. Pismo zajmowało się głównie problemami środowiska emerytów i rencistów, ich złą sytuacją materialną, brakiem środków na zakup leków, zawierało apele o wzajemną pomoc, chociaż nie stroniło także od żartów primaaprilisowych (nr 3/20 z III 1987). Nr 4 z 19 IV 1987 oprócz oświadczenia NSZZ „Solidarność” w sprawie cen i płac oraz stanowiska ZEiR zawierał artykuł poświęcony działalności mecenasa Jerzego Marendziaka, który po 13 XII 1981 bezinteresownie bronił 29 razy oskarżonych w sprawach politycznych.

Pismo rozprowadzane przez sieć kolportażu MKK „S”.

 

Jacek Krakowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry