Hasła rzeczowe

Semafor

„Semafor”, pismo Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „S”/Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S” wydawane we Wrocławiu 20 II 1981 – 30 XI 1981. Nr 1–2 podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» przy Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy z siedzibą we Wrocławiu”, nr 3–13 „Pismo NSZZ «Solidarność» Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy z siedzibą we Wrocławiu”, nr 14 „Pismo Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ «Solidarność» z siedzibą we Wrocławiu”, nr 15–16 „Tygodnik Kolejarzy NSZZ «Solidarność»”. Ukazało się 16 n-rów, obj. kilka, kilkanaście s., format A4 (nr 1 A5), druk na offsecie (od n-ru 3 we Wrocławskich Zakładach Graficznych), nakł. 1,2–16 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. N-ry 6 i 8 ukazały się jako wyd. spec., nr 10–13 jako wydania zjazdowe. Ukazały się również 3 dodatki samoistne: „Z ostatniej chwili. Atak na «Solidarność». Strajk we wrocławskim MPK” (do n-ru 13), „Prawa emerytów i rencistów PKP – Zapomniane rozporządzenia” (do n-ru 15), „Fundusz socjalny i mieszkaniowy” (do n-ru 16). W redakcji n-ry 1–13: Krzysztof Gołygowski, Zygmunt Sobolewski, Barbara Pawlak, Andrzej Wierzchoń (tylko n-ry 1–2); od n-ru 14: Piotr Bielawski, Zbigniew Karski, Andrzej Oryński, Z. Sobolewski (redaktor nacz.), Marek Tumidajewicz, Leszek Wierzejski; od n-ru 15 do zespołu doszli Antoni Lenkiewicz i Władysław Tatarzyński. Red. techn.: Stanisław Dobejko, Władysław Gajek, Stanisław Frączek. Do najczęstszych autorów należeli K. Gołygowski i Z. Sobolewski; w piśmie publikowali też in. redaktorzy m.in.: A. Lenkiewicz, A. Oryński, M. Tumidajewicz, L. Wierzejski. Publikowano gł. teksty o tematyce związanej z pracą w PKP, oświadczenia i in. dokumenty kolejarskiej „S”, rozporządzenia i decyzje władz dot. kolei. Zamieszczano także teksty historyczne. Kolportowane w całym kraju, gł. w środowisku kolejarzy, m.in. przez komisje zakładowe „S”.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry