Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny

„Serwis Informacyjny”, pismo Organizacji Regionu Płockiego „S”, wydawane przez Biuro Informacji Prasowej I–XII 1981; nienumerowane, obj. 4–12 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, w nakł. 200–5 tys. egz.; ukazywało się codziennie. Redakcją gazetki zajmowali się kolejni rzecznicy prasowi ORP „S”: Wiesław Łęczycki i Urszula Ambroziewicz. Zamieszczano informacje pochodzące z serwisów informacyjnych KKP „S” i z regionalnych struktur związkowych. Kolportaż w regionie.

 

Jacek Pawłowicz|Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry