Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny

"Serwis Informacyjny", oficjalne pismo Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Jego poprzednikiem był wydawany od 24 I 1981 „Wewnątrzzwiązkowy Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. MKZ NSZZ „S” z redaktorem Leszkiem Koszytkowskim. Wydawcą był Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Za druk i rozpowszechnianie odpowiadało Elbląskie Biuro Informacyjne Solidarności podległe ZR NSZZ „S” w Elblągu. Pierwszy numer ukazał się 24 VIII 1981.

W składzie redakcji: Hieronim Guzowski (członek prezydium ZR, kierownik działu informacji i propagandy), Dariusz Brzozowski, Mirosław Czarny (redakcja techniczna), Krystyna Turowicz, Mirosław Sigurski oraz w późniejszym czasie Barbara Kiebzak. Do składu redakcji dołączyli Wacław Pietuszyński (sekretarz ZR, od nr. 28), Zenon Perwenis (członek prezydium ZR, odpowiedzialny za sekcje zawodowe, od nr. 36), w wydaniu ostatniego numeru brał udział Janusz Zagórny.

„SI” ukazywał się nieregularnie, średnio co 3 dni. Jego nakład wynosił około 5 tys. egzemplarzy.

W piśmie informowano m.in. o kolejnych turach I i II WZD. Numery od 5 do 10 były zapowiedziane jako „wydanie zjazdowe” i relacjonowały I KZD. Ponadto w piśmie informowano o poświęceniu Krzyży Katyńskich na cmentarzu Agrykola, powołaniu Komitetu ds. Uwolnienia Więzionych za Przekonania oraz o akcji protestacyjnej z 28 X 1981. Od numeru 25 (15 X 1981) format pisma powiększył się z A5 do A4. W sytuacji gdy związek stawał przed trudnymi i ważnymi problemami, zwłaszcza w II połowie 1981, nagłówek pierwszej strony serwisu zawierał hasło adekwatne do bieżącego stanowiska NSZZ „S”, np. „Jak długo mury będą naszą gazetą”, „Kto ma rację 10 czy 2,5 mln.?” czy też hasło ostatniego numeru (44) serwisu, który ukazał się 11 XII 1981: „Społeczeństwo popiera stanowisko KK! Dość ustępstw!

Karol Nawrocki

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry