Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» UJ

"Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» UJ", zakładowe pismo związkowe, wydawane w Krakowie przez Zespół Informacji KZ „S” Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1981.

Ukazały się 42 nr. o obj. 1-14 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i offsecie w Powielarni NZS UJ, w Zakładzie Małej Poligrafii UJ (od nr. 7 z 23 III 1981 do 13 XII 1981) w nakładzie 150-500 egz., w tym jako wydania specjalne – nr 14 (z 13 IV 1981) z wywiadem Oriany Fallaci z Lechem Wałęsą, nr 26 (z 1 X 1981), którego treść stanowiły ''Wstępne założenia do programu działania NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Jagiellońskim''; 22 III 1981 wydano dodatek nadzwyczajny poświęcony w całości wydarzeniom w Bydgoszczy; w nr. 41 (wydanie nadzwyczajne) zamieszczono uchwałę Uczelnianego KS o przystąpieniu do strajku absencyjnego, w której zobowiązano członków „S” UJ do bezwzględnego podporządkowania się wydawanym decyzjom (z udziału w proteście zwolniono jedynie osoby wyznaczone do zabezpieczenia obiektów i mienia uczelni); nr zawierał również przedruki: ''Komunikatu nr 1 Komitetu Strajkowego HiL'', ''Uchwały nr 2 Komitetu Strajkowego HiL'', ''Komunikatu nr 2 KRH z 13 XII 1981 r.'' Pismo ukazywało się nieregularnie.

Po 13 XII 1981 ukazały się jeszcze: nr 41 (z 14 XII 1981) i nienumerowane wydanie z 16 XII 1981.

W składzie redakcji: Teresa Walas, Włodzimierz Łukawski, Tomasz Gąsowski (skład redakcji podano jedynie w nr. 18 i 19).

Publikowano teksty omawiające problemy o zasięgu zakładowym i środowiskowym, regionalnym oraz ogólnokrajowym.

W zmienionej szacie graficznej pismo wznowiono w 1989: nr 1/43 ukazał się 3 IV 1989, nr 12/54, ostatni, 7 XI 1990.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry