Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Uniwersytet im. A. Mickiewicza

„Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Uniwersytet im. A. Mickiewicza”, edycja I: pismo wydawane przez KZ „S” UAM w Poznaniu; I–11 XII 1981 ukazało się 75 nr., obj. 4–14 s., format A4, druk na powielaczu i techniką offsetową. W składzie zespołu redakcyjno-informacyjnego „S” UAM w różnych okresach 79 osób, m.in. Władysław Boczoń, Jan Dasiewicz, Piotr Dembek, Krystyna Górska, Julia Hoffmann, Artur Jazdon, Krystyna Laskowicz, Piotr Lewicki, Dariusz Lipiński, Andrzej Machowski, Zbigniew Gierszewski, Maciej Henneberg, Tatiana Martin-Pietrowicz, Stanisław Mikołajczak, Nina Nowakowska, Aleksandra Pietrowicz, Teresa Rzepa, Przemysław Szlachetka, Teresa Świrydowicz.

Pismo o charakterze informacyjno-publicystycznym, zamieszczające m.in. materiały dot. problemów związkowych, społecznych, historycznych, politycznych i kulturalnych. Publikowano m.in. dokumenty struktur lokalnych i ogólnopolskich „S”, sprawozdania z posiedzeń MKZ/ZR, KKP, I KZD, przebiegu wyborów związkowych, działalności „S” RI, NZS, informacje o wydarzeniach w Regionie Wielkopolska i w kraju (np. o strajkach studenckich, wydarzeniach w Bydgoszczy i Otwocku, relacje z obchodów świąt i rocznic, represjach), wywiady z działaczami związku.

I–11 XI 1981 ukazało się 25 nr. „Dodatku Specjalnego do Serwisu Informacyjnego »Solidarność«” (z odrębną numeracją), przeważnie o charakterze monograficznym, poświęconych m.in. Poznańskiemu Czerwcowi 1956, Praskiej Wiośnie 1968, Sierpniowi 1980 ,wydarzeniom na Węgrzech 1956 i odzyskaniu niepodległości 1918.

VIII 1981 udział redakcji w III Zjeździe Prasy Związkowej „S” w Puławach. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano 6 redaktorów; niektórzy zaangażowali się w wydawanie podziemnego pisma „Solidarni”.

Edycja II: „Serwis Informacyjny KZ NSZZ »Solidarność« UAM”. 5 IV 1989–13 IV 1990 ukazało się 15 nr. (w tym dwa podwójne) oraz dodatki do nr. 3/78 i 5/80 (kontynuowano numerację z 1981), obj. 4–10 s., format A5, A4, druk offsetowy. W redakcji w różnych okresach: 21 osób (w tym 6 z redakcji z 1981), m.in. Ewa Bosacka, D. Lipiński, A. Machowski, Dorota Matyaszczyk, A. Pietrowicz, T. Rzepa, P. Szlachetka, Wojciech Wieczorek.

Publikowano m.in. materiały dot. kampanii wyborczej i wyborów VI 1989, działalności KO, dokumenty struktur „S”, wywiady z działaczami związku, informacje o akcjach protestacyjnych.

Pismo bezpłatne, kolportaż przez KZ, komisje wydziałowe i koła „S” UAM, komisje zakładowe w innych zakładach pracy i MKZ/ZR „S”, 1981 jedno z najbardziej popularnych czasopism „S” w Poznaniu.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry