Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» przy Hucie Małapanew w Ozimku

„Serwis Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» przy Hucie Małapanew w Ozimku”, pismo zakładowe wydawane 28 III – 24 VII 1981. Ukazało się 14 n-rów, obj. 8–12 s., format A5, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 500–700 egz. W redakcji: Krzysztof Ormiński, Zdzisław Henkiel, Kazimierz Kubiak, Janusz Wiernicki, Wiesław Gumienny (nr 9 i 10), A. Błachut (nr 10) oraz Jerzy Michalczyk (n-ry 11–12), zespół KZ n-ry 12–14. Na łamach pisma dominowała tematyka związkowa, zamieszczano teksty, informacje i dokumenty dot. działalności „S” w hucie, regionie i kraju. Kolportowane bezpłatnie w zakładzie. 13 XII 1981 internowano K. Ormińskiego. W IV 1983 wydano w Ozimku nr 1 (1–15 IV 1983) edycji podziemnej „Serwisu Informacyjnego” sygnowany przez Tymczasową KZ, obj. prawdopodobnie 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 1 tys. egz. Założycielem i wydawcą pisma był J. Michalczyk, druk zlecono drukarzowi spoza huty. Opublikowano informację o utworzeniu Tymczasowej KZ oraz apel o bojkot oficjalnych uroczystości 1 V. Kolportaż: J. Michalczyk (organizator), Mikołaj Mirowski i Zofia Podkowa, na terenie HM i Ozimka. Nr 2 miał być wydrukowany również w IV przez przeszkolonych J. Michalczyka i Z. Podkowę, którzy zdobyli sprzęt poligraficzny, ale 21 IV w wyniku rewizji i przesłuchań kilku osób 23 IV SB aresztowała J. Michalczyka i M. Mirowskiego i pismo oraz Tymczasowa KZ przestały istnieć. V 1989 – VIII 1990 pismo ponownie wydawane przez Komitet Organizacyjny Huty Małapanew (do IX, nr 11), od IX 1989 (od n-ru 12) przez KZ, redagowane przez członków prezydium KZ m.in.: K. Kubiaka, Piotra Krawczuka i Leszka Bąka (nr 20/38, 29 VIII 1990), obj. 2–6 s., format A5, druk na offsecie, nakł. 400 egz. Publikowano gł. informacje i dokumenty dot. zakładowej i regionalnej „S” oraz sytuacji w hucie. Kolportowane bezpłatnie wśród pracowników huty.

IV–IX 1983 działalność Tymczasowej KZ i osób zaangażowanych w wydanie pisma była rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Kolegium.

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Ozimek

Opcje strony

do góry