Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk

„Serwis Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Gdańsk”, pismo założone i wydawane 24 XI 1980 – 22 I 1981 przez Biuro Rzecznika Prasowego MKZ „S” w Gdańsku, nast. przez Dział Prasowy Biura Krajowego „S”; w winiecie napis: do użytku wewnętrznego. Ukazało się 26 n-rów o obj. 2–4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakł. 100 egz. (nakł. oficjalnie podawany); wychodziło zazwyczaj codziennie z wyjątkiem niedziel, z zachowaniem numeracji ciągłej.

W składzie redakcji: Stanisław Kotliński i Tomasz Zbierski.

Zamieszczano krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związkowych i politycznych. Kolportowano w siedzibie MKZ.

Kontynuacją pisma był „Serwis Informacyjny Biura Krajowego” redagowany przez DP BK, ukazujący się od 11 II 1981.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry