Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Legnica

„Serwis Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Legnica”, pocz. jako „«Solidarność». Serwis Informacyjny” wydawany przez MKZ w Legnicy I – V 1981, w okresie kryzysu bydgoskiego przez MKS w Legnicy; wychodził codziennie, nawet do kilku n-rów w ciągu doby. Ukazały się najmniej 44 n-ry (nr 1 z 28 I, nr 44 niedatowany ukazał się po n-rze 26), obj. 2–4 s. (4 s. n-ry 2–4, 8 i 14), format A4, druk na powielaczu, nakł. ok. 1,5 tys. egz.; tygodnik. Za wybór informacji i ich redagowanie odpowiedzialny był Henryk Nazarczuk, we współpracy z zespołem redakcyjnym „Solidarności Zagłębia Miedziowego” (1980 – VI 1981 pismo ukazywało się pn. „Solidarność”). Publikowano informacje z kraju oraz regionu, dokumenty struktur „S”, które nie zmieściły się na łamach „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, a z uwagi na ważność wydarzeń warte były upowszechnienia, sporadycznie informacje z zagranicy. Kolportowane gł. w woj. legnickim.

Łukasz Sołtysik

Legnica, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry