Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego

"Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego", następnie „Serwis Informacyjny Biura Informacji Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ «S»”, „Serwis Informacyjny Biura Informacyjnego NSZZ «S» Regionu Chełmskiego”, „Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej NSZZ «S» Regionu Chełmskiego” i „Serwis Informacyjny Zarządu Regionu NSZZ «S» w Chełmie”; pismo wydawane prawdopodobnie III – 10 XII 1981.

Do 13 XII 1981 ukazało się co najmniej 45 nr o obj. 1-10 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nienumerowanych, oznaczanych tylko datami dziennymi (niekiedy 2-3 wydania dziennie).

W składzie redakcji w różnych okresach: Janusz Andrjanow, Zdzisław Fisz, Anna Gałan, Józef Gorzała, Zdzisław Karpiński, Edward Kozieł, Cezary Lipert, Bożena Łobocka, Bogusław Mikus, Danuta Pleczuk, Małgorzata Sieduszewska, Barbara Szubert.

Jako jeden z pierwszych (pierwszy?) ukazał się przedruk „Serwisu Informacyjnego Biura Krajowego. Gdańsk 26 III 1981, godz. 3.00”, sygnowany przez Biuro Informacji Regionu Chełmskiego NSZZ „S” i opatrzony nadrukiem (pieczęcią) z herbem Chełma. Publikowano materiały depeszowe z kraju i regionu dot. bieżącej sytuacji, m.in. materiały (także fragmenty wypowiedzi) z posiedzeń KK.

Pismo o zasięgu lokalnym, kolportowane w ramach struktur Regionu Chełm.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry