Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny PAPSS

"Serwis Informacyjny PAPSS", czasopismo studenckie, wydawane w Krakowie w 1982 przez Krakowską Komisję Wykonawczą NZS, od nr. 2 (z 26 VI 1982) jako „Serwis Informacyjny Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i «Solidarności»”.

Ukazało się 13 nr. o obj. 1-3 s. w formacie A4 i A5 (nr 12), w formie maszynopisu w nakładzie kilku-kilkunastu egz., drukowanych na powielaczu w drukarni im. Niezwyciężonego Zrzeszenia Studentów (od nr. 2) w nakładzie kilkuset egz. (pismo miało 3 wersje: dwie maszynopisowe i powielaczową – pierwsza mutacja maszynopisowa ukazywała się raz w tygodniu w kilku egz., a informacje w niej zawarte dot. tego, co się wydarzyło w Krakowie, na uczelniach i w zakładach pracy; 1 egz. trafiał do KKW, drugi na Uniwersytet, trzeci do RKW; druga wersja maszynopisowa powstawała po przesianiu informacji z pierwszej, m.in. po usunięciu danych osób, które udzieliły informacji, przekazywana do redakcji pism podziemnych). Pismo wychodziło nieregularnie, nr 1 nienumerowany i niedatowany, nr 2 z datą 26 VI 1982.

W składzie redakcji: Tomasz Szewczyk, Barbara Niemiec; współpracownicy: Krzysztof Gurba, Lech Sadowski, Ludwik Stasiak.

Publikowano wiadomości z regionu i kraju, informacje o represjach, osobach represjonowanych i internowanych, relacje z akcji antyrządowych i obchodów patriotycznych.

Pismo adresowane do krakowskich środowisk akademickich. Kolportowano w środowisku naukowym i studenckim (wg SB miało jeden z największych zasięgów kolportażu).

Od 5 VII 1982 redakcja pisma rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. Ważny, w wyniku czego rozszyfrowano siatkę kolportażową pisma.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry