Hasła rzeczowe

Skafander

"Skafander", podtytuł: „Magazyn Literatury Radykalnej”, pismo wydawane 1987 – III 1989 przez członków klubu literackiego o tej samej nazwie, powstałego w Szczecinie w 1984, którego sympatycy spotykali się w Klubie Spółdzielców.

Ukazało się 10 nr. początkowo o obj. 16 s. w formacie A4, następnie 28-32 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 100-200 egz.; wychodziło

nieregularnie.

W składzie redakcji: Jacek Czapliński, Krzysztof Konkol, Renata Mazurowska, poeta Arkadiusz Rek, Mirosław Witkowski.

Zamieszczano przedruki, teksty literackie, felietony (np. o murze berlińskim), poezję (Filip Bylak, R. Mazurowska, A. Rek, M. Witkowski), prozę (Anna Cejko), satyrę.

Kolportowano głównie w Szczecinie (po kilka egz. wysyłano do innych miast, m.in. Poznania, Warszawy, Wrocławia).

Członkowie klubu nie ulegli naciskom SB i nie zarejestrowali działalności. Jak stwierdził jeden z nich, „chcieli pozostać nielegalni”. W 1989 grupa rozpadła się, choć pismo wychodziło nadal jako wkładka do pisma „Garaż”.

Marta Marcinkiewicz

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry