Hasła rzeczowe

Skaut

"Skaut", miesięcznik Niezależnego Ruchu Harcerskiego, działającego we Wrocławiu 1980-1981. Pismo opatrzone było mottem: ''Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny. Lecz nade wszystko – słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy. Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. przywróć i prawdziwość: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość'' (Julian Tuwim).

Do 13 XII 1981 udało się wydać jedynie dwa numery: pierwszy, liczący 3 strony, we IX 1981, drugi, siedmiostronicowy, w X 1981. Nakład nie przekraczał 100 egz.

Gazeta redagowana była przez działaczy Niezależnego Ruchu Harcerskiego – Pawła Oranowskiego i Cezarego Szarugiewicza.

Stan wojenny przerwał działalność wydawniczą odnowionego harcerstwa i, jak to wynika z dalszych losów liderów NRH, zepchnął aktywistów ruchu skautowego często na pozycje radykalnego ruchu antykomunistycznego.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry