Hasła rzeczowe

Skrót

„Skrót”, pismo dla internowanych, założone w Warszawie przez Joannę Wierzbicką-Rusiecką, wydawane III 1982 – 4 XII 1982. Ukazało się 17 n-rów, obj. 4–12 s., format A4, w formie maszynopisów lub przebitek maszynowych, nakł. 30–70 egz.; dwutygodnik. Zamieszczano krótkie informacje nt. warunków pobytu w poszczególnych Ośrodkach Odosobnienia, sytuacji w kraju oraz wypowiedzi internowanych, wiersze i piosenki więzienne (z tych tekstów powstała seria 4 broszur „Głosy zza krat”). Kolportowane gł. przez J. Wierzbicką-Rusiecką oraz m.in.: Wiesławę Giże, Bronisława Chełmińskiego, Grażynę i Grzegorza Liese, Melanię Kowalską, Jadwigę Rogowską, Alicję Wróbel-Sadowską, pocz. w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, nast. w kilkunastu in. Ośrodkach w całej Polsce. Kontynuacją było pismo „Agencja Informacyjna Solidarności «S »AIS”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry