Hasła rzeczowe

Skrót

"Skrót", podtytuł: „Pismo dla internowanych”, wydawane w Warszawie przez Joannę Wierzbicką-Rusiecką III – 4 XII 1982.

Ukazało się 17 nr. w formacie A4, przepisywanych na maszynie do pisania przez J. Wierzbicką-Rusiecką, następnie również przez znajomych i żony internowanych, m.in. Melanię Kowalską, Jadwigę Rogowską, Alicję Wróbel-Sadowską, w nakładzie 60-70 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redagowane przez J. Wierzbicką-Rusiecką z informacji nadsyłanych z całej Polski przez rodziny internowanych.

Publikowano informacje na temat sytuacji w kraju, w ośrodkach odosobnienia, wypowiedzi internowanych, wiersze.

Kolportowano początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie w ośrodkach w całej Polsce.

Kontynuacją było pismo „Agencja Informacyjna «S» AIS”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry