Hasła rzeczowe

Słowo

"Słowo", podtytuł: „Miesięcznik Konfederacji Polski Niepodległej”, pismo wydawane VIII 1980 – VII 1981 w Lublinie.

Ukazało się 7 nr. o obj. ok. 20 s. w formacie A4, drukowanych na ramce z matryc białkowych, następnie na powielaczu białkowym w nakładzie 600-800 egz. w Spółdzielczym Zakładzie Poligraficznym Ojczyzna (nr. 4. i 7.) i Wydawnictwie Polskim Oddział Lublin (nr 3.). 15 II 1981 wydano dodatek nadzwyczajny w związku z aresztowaniem Romualda Szeremietiewa, 4 V 1981 – wydanie specjalne z tekstem przemówienia Tadeusza i Piotra Szczudłowskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W składzie redakcji: Piotr Opozda (ps. Piotr Kamień, nr. 2-4 i 6.), Jan Piechocki (nr. 6. i 7.), Andrzej Ruks (obecnie Andrzej Rux, ps. Andrzej Zadora; nr. 2-4); drukarze m.in.: Teresa Koprowska, Tadeusz Maciocha, A. Ruks, Andrzej Olszewski, Jerzy Pocheć, Marta Krajewska; tekst na matryce przepisywały m.in.: M. Krajewska i Eliza Piołunowicz. Niezależna drukarnia Wydawnictwa Polskiego znajdowała się w mieszkaniu A. Ruksa przy ul. Koźmiana w Lublinie; po 13 XII 1981 powielacz ukryto w mieszkaniu Barbary Rakowicz przy Al. Racławickich tamże. Jako siedzibę redakcji w nr. 3. podano: Lublin, ul. Skrzetuskiego (adres Janusza Piotrowskiego), w nr. 6 i 7: Lublin, ul. Hutnicza (adres Zygmunta Marka Miszczaka).

Zamieszczano informacje dot. sytuacji w kraju, działalności opozycji, dokumenty i oświadczenia, publicystykę polityczną i historyczną, sporadycznie humor i krzyżówkę.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry