Hasła rzeczowe

Słowo i Czyn

"Słowo i Czyn", podtytuł: „Pismo polskiego ruchu oporu”, wydawane 9 I – 18 II 1982; motto: ''Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z krwią ojca dziedzictwem spada na syna. Sto razy zachwiana potęgą wrogów skończy zwycięstwem'' (G. Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz).

Ukazały się 3 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu białkowym w nakładzie 500 egz.

W składzie zespołu: Piotr Opozda, Andrzej Olszewski, Zygmunt Marek Miszczak.

Publikowano teksty polityczne.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry