Hasła rzeczowe

Słowo i Czyn

„Słowo i Czyn. Pismo Polskiego Ruchu Oporu”, wydawane 9 I–18 II 1982, motto: „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Sto razy wrogów zachwiana potęgą Skończy zwycięstwem” (G. Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz). Ukazały się 3 nr., obj. 4–6 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, w nakł. 500 egz. W redakcji: Piotr Opozda, Andrzej Olszewski, Zygmunt Marek Miszczak. Publikowano teksty polityczne.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry