Hasła rzeczowe

SMiS Stalowowolski Miesięcznik Solidarności

"SMiS Stalowowolski Miesięcznik Miesięcznik "Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie. Solidarności", podtytuł: „Gazeta ruchu”, pismo założone przez Jarosława Potasza przy współpracy Ewy Kuberny, wydawane III 1988 – VII 1991 w Stalowej Woli.

Ukazały się 32 nr o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku w nakładzie 1000-3000 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: J. Potasz (ps. Paweł Tarasewicz), Antoni Lenkiewicz, E. Kuberna (ps. Kropka, E.K., Ewa), Jerzy Kopeczek (ps. Tygrys, J.K.), Małgorzata Czwarno (ps. Ma-Fi), Paweł Sajdek, Wiesława Oprządek, Robert Wiciński i Dominik Kłosowski (ps. sta-do), Zbigniew Paszkiewicz (ps. Ziuk), Edward Kuraciński, Agnieszka Sendecka. Druk: Jerzy i Anna Mielniczukowie, Wiesław Żurawski, Bogusław i Katarzyna Kwiecińscy. Współpracownicy: ks. prof. Józef Tischner, Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska (ps. Iśka), Ewa Gil i inni.

Zamieszczano informacje o działalności KZ NSZZ „S” Pracowników Huty Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. i represjach. 28 VIII 1988 (w dniu akcji przeprowadzonych przez działaczy Ruchu WiP w Stalowej Woli na znak solidarności z robotnikami strajkującymi w Hucie Stalowa Wola i ataku ZOMO na ludzi podążających na mszę św. pod bramę huty) J. Potasz przygotował nr specjalny. Opublikowano wiele wywiadów, m.in. z Lechem Wałęsą, Mirosławem Chojeckim, związkowcami z Belgii.

Początkowo miesięcznik służył KZ NSZZ „S” Pracowników Huty Stalowa Wola; kolportowano również poza hutę w Nisku, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Mielcu, Lublinie; pismo docierało także (nieregularnie) do Warszawy i Krakowa.

Przy okazji miesięcznika „SMiS” powstała w 1989 Powielarnia SMiS, która wykonywała usługi drukarskie; drukowano: pisemko młodzieży „Obecni”, „Kolejarza” dla „S” kolejarzy, „Głos Skowronka” dla rolników, „Przegląd Biblioteczny” dla NZS UJ, materiały dla sztabów wyborczych Stalowej Woli, Jarosławia, kartki świąteczne, kalendarze, znaczki pocztowe, 3 tys. plakatów na konsekrację biskupa „S” ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Edwarda Frankowskiego. W czasie strajku w HSW w VIII 1988 drukarze SMiS J. Mielniczuk i W. Żurawski z własnej inicjatywy wydrukowali serię ulotek rozrzucanych w okolicy oraz 5 nr. „Biuletynu Strajkowego KS HSW”. Po strajkach, od IX 1988 do wyborów w VI 1989, przy kościele MB Królowej Polski odbywały się zebrania otwarte Komitetu Organizacyjnego „S” HSW. Po zebraniach (lub przed nimi) odwiedzano Duszpasterski Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, gdzie dostępny był „SMiS”, odbywały się dyskusje i przekazywano informacje dla redakcji. Młodzież DOKCh zachęcona przez redakcję „SMiS” postanowiła wydawać swoje pisemko „Obecni” (ukazały się 4 nr. w 1989). 22-23 IV 1989 odbył się w Domu Katechetycznym w Stalowej Woli Krajowy Zjazd Prasy Niezależnej zorganizowany przez ludzi związanych ze „SMiS” i Helenę Łuczywo z „Tygodnika Mazowsze”. W okresie kampanii wyborczej i do końca I kwartału 1990 było duże zapotrzebowanie na „SMiS”, jednak w II połowie 1990 nastąpił odpływ czytelników.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry