Hasła rzeczowe

Sokół

„Sokół”, podtytuł „Pismo Młodzieży Myślącej I LO”, pismo działaczy RMN w Gorzowie Wielkopolskim, wywodzących się z I LO, wydawane 4 XII 1984 – VI 1990. W n-rze 29 (z VI 1989) tytuł zmieniono na „Sokołek. Pismo Młodzieżowej Brygady Oporu”, w nast. n-rach powrócono do nazwy „Sokół. Pismo Młodzieży Myślącej I LO”. Inicjatorami pisma byli: Adam Borysławski, Jacek Pieczyński, Robert Kuraszkiewicz. Ukazało się 31 n-rów (z przerwą podczas wakacji), obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. ok. 300 egz.; miesięcznik (przerwa podczas wakacji). 1984–1987, mimo sygnatury „Wydaje NW [Niezależne Wydawnictwo] «Sokół»”, powielane w drukarni RMN, od poł. 1987 na powielaczu elektrycznym Cyklos M 206 skradzionym z Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. XI 1987 – IV 1988 wydawano „Sokół. Dodatek Historyczny” (artykuły m.in. nt.: wojny polsko-sowieckiej 1920, likwidacji Komunistycznej Partii Polski w 1938, opozycji demokratycznej w Polsce 1976–1980); ukazało się 6 n-rów. W redakcji w różnych okresach: R. Kuraszkiewicz (redaktor nacz. 1984–1987). Autorzy m.in.: A. Borysławski (ps. Anna Belwederska), J. Pieczyński, R. Kuraszkiewicz (ps. Redakcja), Adam Tuczyński, Jacek Kowalski, Maciej Rudnicki (redaktor nacz. 1987–1989). Po VI 1989 w redakcji: Tomasz Kluwak, Aneta Markocińska, Elżbieta Żurawicka. Druk m.in.: Kazimierz Sokołowski, Dariusz Bernacki, Lubomir Fajfer; matryce: Zofia Goszczyńska, Hanna Fryc, R. Kuraszkiewicz, M. Rudnicki. Ze wzgl. na brak stałego lokum drukowanie „Sokoła” odbywało się najczęściej w mieszkaniach prywatnych m.in. u M. Rudnickiego przy ul. 30 Stycznia, w domu jego rodziców w Chwalęcicach i w mieszkaniu L. Fajfera przy ul. Dzieci Wrzesińskich. Sprzęt poligraficzny przechowywany był na plebani u ks. Tadeusza Kondrackiego przy ul. Mieszka I w Gorzowie Wielkopolskim. II/III 1985, w okresie licznych aresztowań w gorzowskim środowisku RMN, „Sokół” szczegółowo informował o sytuacji w szkole i mieście, w tym o represjach. Sporadycznie zamieszczano poezję, przedruki z in. pism, publicystykę. 7 XI 1987 w Skwierzynie podczas drukowania n-ru 22 „Sokoła” zatrzymani: K. Sokołowski, D. Bernacki. SB proponowała im współpracę, grożąc wytoczeniem sprawy kryminalnej za paserstwo.

Zbigniew Syska

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry