Hasła rzeczowe

Solidarni – Konin

 

„Solidarni – Konin”, do nr. 14 „Solidarni”. Edycja I: od nr. 5/6, w różnych okresach, z podtytułem: „Pismo KZ NSZZ »S« Elektrowni Pątnów, FUGO, KWB »Konin«, Huty Aluminium, POLANEX-u oddz. Konin, PKS-u oddz. Konin/Kombinatu Budowlanego Konin”; od nr. 24/25 „Pismo NSZZ »S« Elektrowni Pątnów i Konin, Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego, Huty Aluminium Konin i ZPO Polanex, Kopalni Węgla Brunatnego Konin/Kopalni Soli Kłodawa/Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Solidarności”; od nr. 35 „Pismo NSZZ »S«”; od nr. 37 „Pismo TZR NSZZ »S«”.

Pismo wydawane w Koninie, 1984–1987 w ramach nowohuckiego Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, II–X 1989, w różnych okresach, przez TZR „S” w Koninie/Tymczasową Wojewódzką Radę RI; VIII 1984–X 1989 ukazało się 40 nr., obj. 8–12 s., format A4, A5, druk na ramce, powielaczu, techniką sitodruku i offsetowy, w nakł. 150–3200, 3 dodatki spec. (28 VI, XI 1988, 19 II 1989). W redakcji: Paweł Kotlarski (założyciel pisma, ps. Krzysztof Koniński, Hipolit), od nr. 23 współpraca: Wojciech Zaleski i Ewa Zaleska. Nazwą pisma sygnowano również znaczki pocztowe (1985), kalendarz (na 1986) i ulotki. Zamieszczano informacje o wydarzeniach w regionie konińskim, apele i oświadczenia regionalnych i krajowych struktur „S”. 1988–1989 zwiększenie obj., publikowano więcej art. publicystycznych; zamieszczano wywiady z działaczami „S” oraz informacje dot. odbudowy struktur „S” w regionie konińskim. Zamiarem redakcji było integrowanie środowisk wywodzących się z „S” skupionych w kościołach św. Maksymiliana Kolbego i św. Wojciecha w Koninie. X 1985 redakcja wystąpiła z inicjatywą zorganizowania w dniu wyborów do Sejmu PRL przemarszu od kościoła św. Maksymiliana do Urzędu Wojewódzkiego (wezwanie spotkało się z negatywną reakcją ks. Antoniego Łassy).

Organizatorzy kolportażu: Wiesław Olejnik (HAK), Tomasz Sędłak (Elektrownia Konin), Jerzy Szczepankiewicz i Janusz Kukieła (KWB Konin), kolportaż gł. wśród pracowników konińskich zakładów pracy oraz w ramach PP „Solidarność Zwycięży”. III 1986–VI 1987 3 wpadki: 8 III–16 VI 1986 tymczasowo aresztowano P. Kotlarskiego, skonfiskowano 303 egz. nr. 10, 18 VIII Sąd Rejonowy w Koninie umorzył sprawę na mocy amnestii; 26 I 1987 zatrzymano Wojciecha Pęgiela, skonfiskowano 987 egz. nr. 15/16, 28 I 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Poznaniu; 8 VI 1987 zatrzymano W. Pęgiela i P. Kotlarskiego, skonfiskowano 3247 egz. nr. 20, 29 IX ukarani grzywną.

Edycja II: „Solidarni-Konin. Informacje”. Podtytuł „Serwis TZR NSZZ »S«”; III–XII 1989 ukazało się 17 nr., obj. 2–4 s., format A5, A4. Pismo zawierało gł. bieżące informacje. Edycja III: „Solidarni-Konin”, 1990–1995 pismo wydawane przez ZR „S” w Koninie z nową numeracją; ukazało się 95 nr.; w składzie redakcji, w różnym okresie: Lech Stefaniak i Tomasz Dorożyński.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry