Hasła rzeczowe

Solidarni (Poznań)

„Solidarni”, pismo sygnowane przez „S”/„S” Poznań, wydawane w 2 edycjach: pierwsza – 15–31 XII 1981, druga – 31 XII 1981 – 23 V 1983. Ukazały się 62 n-ry; w pierwszym okresie 3 n-ry, obj. 2s., format A4, maszynopis, nakł. 5 egz. z adnotacją: „Przeczytać, przepisać i podać dalej!”; w drugim okresie obj. 2–4 s., format A4, druk na ramce/pow., nakł. 150–2 tys. egz. (1983). Większość zespołu zw. wcześniej z „Serwisem Informacyjnym «S»” UAM: Teresa Rzepa i Aleksandra Pietrowicz (redaktor), Tatiana Martin-Pietrowicz, Marek Gaul, Andrzej Machowski (współpraca), Władysław Boczoń (maszynopisanie), Janusz Matysiak, Maria Pietrowicz, Jan Kołodziejski, Piotr Skrzypczak, Krzysztof Ludwik, Henryk Rychlewski, Jerzy Rychlewski (druk).

Wydano 4 dodatki spec.: „Co wiemy o internowanych?” (z IV 1982), „Co wiemy o prześladowanych” (z XI 1982), „Akcja interwencyjna sił porządkowych w Lubinie” (Raport Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu 21 II 1983), „«S» dziś. Oświadczenie programowe TKK «S»” (28 II 1983). Publikowano artykuły informacyjne oraz instruktażowe (nt. małego sabotażu, organizowania się w ,,piątki”, taktyki demonstracji, wykonywania plakatów i ulotek), dokumenty podziemnych struktur „S”, artykuły polityczne, analityczne, problemowe; wypowiedzi Sławomira Mrożka, Czesława Miłosza i in., wywiady z czołowymi działaczami, także poezję stanu wojennego. Adresowane do szerokiego grona odbiorców, nie tylko członków ,,S”. Kolportowane m.in. w Poznaniu.

26–27 II 1983 zatrzymano lub aresztowano osoby związane z pismem (m.in. T. Martin Pietrowicz, M. Pietrowicz, J. Matysiaka, J. Rychlewskiego, Włodzimierę Paszkiewicz (VII zwolnieni na mocy amnestii). II–V 1983 pismo przygotowywał inny zespół (m.in. Hanna Lipińska i Tadeusz Łuczkiewicz). Nr 57 wydany przez zespół zastępczy (dla zmylenia SB datowany 28 II 1983), w zmienionej szacie graficznej, nr 58 z podtytułem: „NSZZ «Solidarność» Poznań”, od n-ru 59: „NSZZ «Solidarność» Wielkopolska”. Kontynuacja pod tytułem „Solidaność”/„Solidarność Poznań” do III 1990.

1982–1983 pismo rozpracowywane m.in. przez Wydz. V KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie.

 

Eugenia Dabert

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry