Hasła rzeczowe

Solidarność. Biuletyn informacyjny MKZ Ziemi Piotrkowskiej

"Solidarność", podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKZ Ziemi Piotrkowskiej”, pismo wydawane w Opocznie 1 II – 1 VII 1981 przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „S” Ziemi Piotrkowskiej z inicjatywy przewodniczącego MKZ Ireneusza Prędkiego, motto na stronie tytułowej: „Żeby Polska była Polską”.

Łącznie ukazało się 11 nr. o obj. 10-16 s. w formacie A3 i A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 4-10 tys. egz. Z założenia dwutygodnik. Wydawany dzięki pomocy MKZ Bydgoszcz, Huty Katowice, Regionów Mazowsze i Rzeszów.

W składzie redakcji m.in. Ireneusz Prędki, Sabina Samulak i Elżbieta Wrzosek.

Pismo miało charakter informacyjny, zawierało przedruki dokumentów władz krajowych i regionalnych „S”, opracowania historyczne, poezję, serwis informacyjny, komunikaty oraz komentarze do bieżących wydarzeń.

Od nr. 12 wychodziło pod nazwą „«Solidarność» Piotrkowska. Pismo Zarządu Regionu NSZZ «S» woj. piotrkowskiego” jako organ ZR. 1 nr wyszedł 25 VIII 1981, ukazały się 3 nr. o obj. 8-12 s. w formacie A4, drukowane na offsecie we współpracy m.in. z MKR Rzeszów; ukazywało się nieregularnie. W składzie redakcji: Grzegorz Uniszewski, Jacek Brózda i Teresa Lechowska. Publikowano przedruki tekstów z prasy związkowej, poezję, rysunki i teksty satyryczne, opracowania historyczne, porady prawne, wywiady oraz informacje z kraju i regionu. Ostatni nr z 15 X 1981 w całości poświęcono tematyce I KZD.

 

Milena Przybysz

Region Ziemia Piotrkowska, Opoczno

Opcje strony

do góry