Hasła rzeczowe

Solidarność. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej

„«Solidarność». Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, pismo wydawane w Lublinie 15 II – 30 XI 1981.

Ukazało się 21 nr., obj. 4–40 s., format B5, druk offsetowy w Zakładzie Poligrafii PL, nakład 250-700 egz.; dwutygodnik. Wydania spec.: nr 6 z 2 IV 1981 pt. „Postulaty pracowników PL i odpowiedzi władz uczelni'' (obj. 40 s.), nr 10 z 5 VI 1981 „Wszystko postawiłem na Maryję'' poświęcono zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, nr 13 z 25 VI 1981 „Lud da siłę swojemu poecie'' dot. pobytu Czesława Miłosza w Lublinie i zawierał duży wybór jego wierszy, w nr. 18 z 4 XI 1981 opublikowano Relację z obrad Prezydium Komisji Krajowej w dn. 29 X 1981 r.

W redakcji w różnych okresach: Henryk Domański, Andrzej Kudrawiec, Elżbieta Polonis, Witold Tym, Szczepan Zaręba i Jolanta Gawrońska.

Zamieszczano dokumenty i informacje związkowe, przedruki z prasy związkowej, teksty nt. szkolnictwa oraz sytuacji w kraju, m.in. w nr. 12 z 20 VI 1981 ukazał się obszerny materiał Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju (tematy do dyskusji).

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry