Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» przy Politechnice Śląskiej”, pismo wydawane przez Komitet Uczelniany „S” PŚl w Gliwicach 19 X 1980 – 27 XI 1981; od nr. 1(13) z 5 I 1981 pt. „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Śląskiej”, od nr. 26(38) z 25 V 1981: „Informator NSZZ «Solidarność» Politechniki Śląskiej”.

Ukazało się 61 nr. o obj. 4-28 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w Drukarni Zakładów Graficznych PŚl (na zlecenie rektora) w nakładzie 1-2,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, co 2, 3 lub 8 dni.

Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Marta Rutkowska, Tadeusz Grabowiecki (założyciel pisma) i Stanisław Złoty; następnie do redakcji dołączyli: Urszula Brachman, Mieczysław Pazdur, Jerzy Błahut, Anna Dubińska, Bolesław Wantuła i Andrzej Jarczewski.

Zamieszczano artykuły nt. sytuacji w kraju i na świecie oraz m.in. informacje o możliwościach dostępu do trudno osiągalnych książek.

Kolportowane na terenie PŚl, kierowane głównie do pracowników PŚl.

 

Tomasz Szafron

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry