Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „Biuletyn MKZ”, pismo wydawane przez MKZ „S” w Szczecinku 31 XII 1980 – V 1981.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Bronisław Śliwiński, Piotr Kul, Antoni Petschke (adres: początkowo ul. 9 Maja 12 w Szczecinku, od nr. 4 ul. Zamkowa 11/12 tamże).

Publikowano głównie komunikaty, informacje i oświadczenia regionalnych i ogólnopolskich struktur „S”, a także artykuły polityczne.

Pismo regionalne, przeznaczone do użytku wewnątrzzwiązkowego.

 

Tomasz Kenar

Region Pobrzeże, Szczecinek

Opcje strony

do góry