Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „Serwis informacyjny Solidarności ZPB im. Armii Ludowej Alba”, organ prasowy KZ Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Armii Ludowej Alba w Łodzi, wydawany VI 1981 – 13 XII 1981.

Ukazało się 21 nr. o obj. 1 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu zakładowym (za pisemną zgodą dyrekcji) w nakładzie 400-500 egz.

W składzie redakcji: Tadeusz Mikuła, Wiesław Dziuba (druk).

Publikowano informacje o bieżącej sytuacji w Łodzi, regionie łódzkim, w Albie, informacje o planowanych akcjach protestacyjnych, m.in. w obronie więzionych braci Kowalczyków, teksty okazjonalne, np. oświadczenie KZ przy ZPB Alba z IX 1981 (przekazane m.in. do Urzędu Rady Ministrów i łódzkiego Ośrodka TV) w obronie Mariana Jurczyka szkalowanego 30 IX 1981 przez Rzecznika Prasowego Rządu PRL Jerzego Urbana.

Kolportaż wśród członków „S” i załogi.

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry