Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", biuletyn informacyjny KZ „S” Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, od nr. 4 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach”. Pismo założone przez Jerzego Kurkowskiego, wydawane w Katowicach 7 I – 2 XII 1981.

Ukazały się 43 nr. o obj. 12-18 s. w formacie A4, numeracja ciągła; ukazywał się regularnie jako tygodnik, do nr. 8 dołączono dodatek okolicznościowy – ulotkę z życzeniami od KZ z okazji Dnia Kobiet, druk na offsecie w nakładzie 1800-1900 egz.

Redakcję tworzyli: Jerzy Kurkowski (redaktor naczelny), Mirosław Salbert (nr. 6-8), Jacek Kozakiewicz (nr. 6-7), Ewa Pawłowska (nr. 9-43), Barbara Pietras (od nr. 11), Maciej Dąbrowski (od nr. 14), Teresa Białek (nr. 35-43).

Pismo popularyzowało poszczególne punkty i paragrafy Statutu „S” oraz uchwały i inne dokumenty władz Związku, informowało na bieżąco o działaniach KZ „S”, władz administracyjnych uczelni oraz innych organizacji działających w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn stawiał sobie za cel większą integrację pracowników Uczelni. Pismo przedstawiało problemy organizacyjne i socjalne pracowników służby zdrowia, zasady wynagradzania, propozycje reformowania ochrony zdrowia i szkolnictwa w Polsce, polemiki, dyskusje, omówienia artykułów z prasy oficjalnej i komentarze, poezję patriotyczną, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Leszka Wojtowicza, Jana Pietrzaka, drukowano w nim fragmenty literatury podziemnej, m.in. ''Inny świat'' Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ''Traktat moralny'' Czesława Miłosza, stały dział satyry politycznej.

Pismo kolportowane bezpłatnie trafiało do pracowników Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz pracowników służby zdrowia.

 

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony

do góry