Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „ Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» i Rady Zakładowej przy Fabryce Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach”, wydawany 6 XII 1980 – XII 1981.

Ukazało się prawdopodobnie ponad 20 nr. (odnaleziono kilkanaście) o obj. 4-6 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 1000 egz.; tygodnik. Po nr. z początku II 1981 z „Biuletynu” usunięto dopisek „Tygodnik” i dodano: „Informacje, Publicystyka, Komentarz”; w niektórych nr. podawano odtąd tylko datę, miały one inną formę: obj. 2-4 s., format A4.

W składzie redakcji: Maciej Zieliński, Bronisława Polak, Barbara Olszowy, Zbigniew Jamróz.

Publikowano głównie informacje związkowe dot. zakładu pracy, regionu i kraju, korespondencję, informacje z prasy centralnej, poezję, relacje z najważniejszych wydarzeń w regionie i kraju, zamieszczano rysunki, pisano np. o wyborze tymczasowych władz Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Kielcach.

Pismo do użytku wewnątrzzakładowego.

 

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry