Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „Pismo Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» z siedzibą w Legnicy”, wydawane 1 X 1980 – 5 VI 1981.

Ukazały się 22 nr. o obj. 2-13 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu (nr. 1-20) i offsecie (nr. 21-22) w nakładzie 6 tys. egz. Dodatki: do nr. 2 (z 1980) przedruk artykułu z „Solidarności Dolnośląskiej”: ''Dlaczego strajkowaliśmy''; do nr. 21 (z 1981): ''Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 3 sierpnia 1901 – 28 maja 1981'' Norberta Rękowskiego; wydano także 2 nr. specjalne z okazji 1 Maja i 3 Maja.

W składzie redakcji: Henryk Nazarczuk (redaktor naczelny), Marek Kozłowski, Andrzej Górniak, Andrzej Bednarz, Hanna Krzewska-Lis, Janina Stasiak, Krystyna Sobierajska (nr 2), Franciszek Grzywacz (fotoreporter); autorzy winiety: M. Kozłowski, Janusz Lewandowski.

Publikowano dokumenty, m.in. MKZ „S” w Legnicy, KKP „S”, Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycieli w Legnicy, MKZ „S” Mazowsze, informacje związkowe, artykuły, komentarze publicystyczne (dot. oświaty i kultury, prowokacji i aparatu represji, rozwoju „S”, opieki zdrowotnej, problemów społecznych, ochrony środowiska, rolnictwa itp.), informacje o wydarzeniach w Legnicy i woj., przedruki z „Solidarności Dolnośląskiej”, „Szpilek”, „Wolnego Związkowca”, wiersze; zamieszczano ogłoszenia i krótkie doniesienia informacyjne. Publikowano m.in. teksty: Andrzeja Wojnarowicza, Zygmunta Mroza, Jerzego Węglarza, Tadeusza I. Kwinty, Andrzeja Treutza, Kazimierza Bukowskiego, Kazimierza Patera, Włodzimierza Siedleckiego, Wojciecha Gryglaszewskiego, Ryszarda Barana, Ewy Dakszewicz, Lecha Łakomskiego, Adama Bajka, Norberta Rekowskiego.

Kolportowano w Regionie.

Od nr 23 (z 12 VI 1981) zmiana tytułu na „Solidarność Zagłębia Miedziowego”; pismo wydawane przy MKZ „S” w Legnicy, od VII 1981 przy Zarządzie Oddziału Woj. „S” tamże. Zachowano ciągłość numeracji.

Do 13 XII 1981 wydano 25 nr. (ostatni: nr 47 z 11 XII 1981) w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 6-10 tys. egz.

W składzie redakcji: H. Nazarczuk (redaktor naczelny), M. Kozłowski, H. Krzewska-Lis, J. Stasiak, Jerzy J. Mat, Zbigniew Tarkowski; autorzy m.in.: K. Sobierajska, Z. Bobińska-Jaszcza, Jan Kosiorek, Andrzej Kosiorek, Krzysztof Wolicki, W. Siedlecki, Andrzej Gyurkovich, Piotr Serafin, Jan Biedak, Zbigniew Kuźniar, Stanisław Nowak, Egon Naganowski, Józef Djaczenko, Wojciech Uczkiewicz, Andrzej Wierzbicki, Marta Gąsiorowska, Henryk Sobierajski, Andrzej Kosmalski, E. Dakszewicz, Kazimierz Bukowski, Krzysztof Miszczak, Józef Kuśmierek, Bronisław Kowalski. Zamieszczano rysunki Zenona Dytkowskiego, Andrzeja Mleczki, H. Nazarczuka, M. Kozłowskiego, fotografie Ireneusza Pola, F. Grzywacza, Małgorzaty Nazarczuk, Krzysztofa Capały. Druk: Leokadia Janowiec, Tadeusz Henzel, Władysław Ilnicki. Na I KZD akredytowanymi dziennikarzami pisma byli: H. Nazarczuk, M. Kozłowski.

Równolegle z edycją „SZM” ukazało się 21 wydań o odrębnej numeracji (nr 21 z 9 X 1981) dodatku pt. „Biuletyn Zjazdowy” (IX-X 1981) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanego na offsecie w nakładzie 6-10 tys. egz. Ten sam skład redakcji. Zamieszczano dokumenty zjazdowe, wywiady, komentarze, doniesienia z teleksów. W X 1981 wydano 3 nr. satyrycznej „Wkładki manipulacyjno-regeneracyjnej” pt. ''Nieodłączne dziecię pełzającego manipulo''. Z okazji 11 XI 1981 wydano dodatek specjalny do nr. 43 ''Józef Piłsudski twórca II Rzeczypospolitej''. Publikowano wywiady z kandydatami na przewodniczącego, następnie członków ZOW, obszerne relacje z I i II WZD woj. legnickiego, I WZD Regionu Dolny Śląsk, I KZD, publikowano dokumenty ZKR, KZ, ZOW, ZR, KKP i I KZD, artykuły historyczne dot. poznańskiego Czerwca ’56, Czerwca ’76, rocznicy śmierci gen. W. Sikorskiego, wybuchu Powstania Węgierskiego 1956, reportaże z zakładów pracy, wyniki sondaży, artykuły m.in. o tematyce ekologicznej, samorządach pracowniczych, reformie gospodarczej, wywiady z członkami ZOW.

Po 13 XII 1981 kontynuowano wydawanie pisma w podziemiu, od I 1982 pod zmienionym tytułem „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Pismo wojenne wydawane przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym NSZZ «S» w Legnicy/Zagłębie Miedziowe w Legnicy”.

Po ujawnieniu się struktur „S” w VI 1989 roku ukazał się kolejny nr „Solidarności Zagłębia Miedziowego”. Regularnie pismo ukazuje się od 16 II 1990 (nr 48).

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry