Hasła rzeczowe

Solidarność Dolnośląska (1980-1985)

„Solidarność Dolnośląska”, pismo wydawane przez „S” we Wrocławiu IX 1980–I 1985. X 1980–VII 1981 sygnowane przez MKZ we Wrocławiu, VII–XII 1981 ZR Dolny Śląsk, XII 1981–V 1982 RKS Dolny Śląsk, V–X 1982 nie ukazywało się, wznowione XI 1982.

29 IX 1980 ukazał się numer 1. IX 1980–VII 1981 wydawane nieregularnie, co kilka dni, od nr. 42 z 3 VII 1981 tygodnik, format A5, obj. 4–12 s., druk offsetowy w drukarniach Zakładów Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum tamże i siedzibie ZR Dolny Śląsk, nakł. 10–70 tys. egz.; wydawane poza cenzurą za zgodą wojewody wrocławskiego. Do 13 XII 1981 ukazały się 62 nr. oraz nienumerowane dodatki spec., nr 63 nie został powielony z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Jedno z najważniejszych pism regionu, zamieszczało serwisy informacyjne, gł. dot. „S” we Wrocławiu, publicystykę, teksty literackie, satyryczne, wywiady, ilustracje. XII 1981–V 1982 ukazało się 15 nr., obj. przeważnie 2–4 s., format A4, nieregularne, publikowano gł. informacje z kraju.

W redakcji m.in.: Maciej Zięba (redaktor nacz. do nr. 8), Jarosław Broda (redaktor nacz. do 13 XII 1981), Janina Batkiewicz, Piotr Bielawski, Leszek Budrewicz, Tadeusz Drozd, Aleksander Gleichgewicht, Lothar Herbst, Stanisław Huskowski, Andrzej Jakubowicz, Zenon Pałka, Marcjanna Śliwińska, Jacek Świat, Krzysztof Turkowski, Jadwiga Wołoszyn, Anna Bujwid, Jan Krusiński, Agnieszka Sidorska, Krystyna Chmielewska, Kazimierz Ołbiński, Andrzej Walny, Wanda Szuszkiewicz, Barbara Hanberg, Janusz Wasio; redakcja techn.: Jacek Pilichowski, Mirosław Spychalski i Tadeusz Kuranda (XII 1980–XII 1981, autor rys.).

III–V 1982 zatrzymano, internowano i aresztowano szereg osób związanych z pismem, w tym m.in. A. Bujwid, K. Chmielewską, K. Ołbińskiego, A. Walnego, W. Szuszkiewicz, Jerzego Szuszkiewicza, J. Krusińskiego.

21 XI 1982, po przerwie wynikającej z aresztowań redaktorów, wznowione i wydawane do I 1985 z podtytułem: „Pismo NSZZ »Solidarność«” lub „Tygodnik NSZZ »Solidarność«”; wychodziło nieregularnie. Od 1983 druk pisma sygnowany przez Agencję Informacyjną SW, tytuł przez krótki czas zmieniono na „Nowa Solidarność Dolnośląska”. XI 1982–I 1985 ukazało się łącznie 135 nr. obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu w nakł. 2000–3000 egz. W redakcji m.in. Tomasz Wójcik i Radosław Rozpędowski. W tym okresie zamieszczano gł. publicystykę. Pismo przestało się ukazywać m.in. z powodu problemów finansowych. 1985 tytuł został przejęty przez SW.

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry