Hasła rzeczowe

Solidarność Dolnośląska (SW, 1986-1990)

„Solidarność Dolnośląska” (Solidarność Walcząca), podziemne pismo Solidarności Walczącej/Solidarności Walczącej – Oddział Dolny Śląsk wydawane we Wrocławiu I 1986–VII 1990. Tytuł nawiązywał do wcześniej ukazującego się periodyku wydawanego przez regionalną „S” 1980–1985. Ukazały się 82 nr., obj. 2–8 s., format A4–A5. Druk na powielaczu i offsetowy (w tym również w państwowych zakładach) w nakł. 1500–12 500 egz. Dwutygodnik, nieregularny (VII 1988–VI 1989 przerwa w wydawaniu); numeracja ciągła, niektóre nr. z 1989 mają podwójną numerację: roczną i ciągłą; występują błędy w numeracji; nr 15 z 1986 ukazał się jako nr specjalny w zw. z 6. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych.

VII 1987–VII 1988 w redakcji: Włodzimierz Galecki (ps. M. Saperska, Środek), Radosław Rozpędowski (ps. ELKA, Jawniak, Mól K.), Jacek Świat (ps. T, Tur, Turoń); VI 1989–VII 1990: Artur Adamski, Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, Mariusz Grabowski, Dariusz Kędra, Wojciech Stando. Publikowano oświadczenia i komunikaty SW, art. publicystyczne odnoszące się do bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie oraz informacje. Szczególnie 1989–1990 wzbogacane ilustracjami. 1986–1988 „SD” wydawała Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. Koordynacją prac wydawniczych AISW zajmowali się m.in.: Piotr Medoń, Cezariusz Lesisz, Tadeusz Świerczewski, Zofia Maciejewska. Kolportaż w regionie, w cenie 10–300 zł. Pismo finansowano również z dobrowolnych wpłat czytelników oraz dotacji IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe w Waszyngtonie). Nakład nr. 73 z XII 1989 został zniszczony w wyniku decyzji dyrekcji poczty przy ul. Krasińskiego, gdzie odbywał się nielegalny druk pisma.

Kamil Dworaczek

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry