Hasła rzeczowe

Solidarność Kolejowa

„Solidarność Kolejowa”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Wschodniego Okręgu Kolei Państwowych Lublin”, od VI 1981 „Biuletyn Informacyjny Organizacji Zakładowej Węzła PKP Lublin”. Pismo wydawane XI 1980 – 12 XI 1981, datowane od n-ru 6. Ukazało się 18 n-rów, obj. 4–12 s., format A5, druk na offsecie w Poligrafii Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Nr 9 (z 4 V 1981) jako nr spec. dot. zbrodni katyńskiej. Do n-ru 10 (z 23 VI 1981) dołączono wkładkę: „Relacja z obrad Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w dniach 10–12 VI 1981 r. w Przemyślu”. Bez daty ukazało się nienumerowane wyd. spec. z relacją z obchodów (19 VII 1981) 1. rocznicy strajku lubelskiego Węzła PKP w VII 1980. W redakcji w różnych okresach: Ryszard Chojecki, Jan Reutt, Waldemar Wnuk i Zdzisław Koguciuk. Publikowano informacje i dokumenty „S” oraz przedruki z prasy związkowej. Kolportowane przez „S” PKP, gł. w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry