Hasła rzeczowe

Solidarność Kolejowa

"Solidarność Kolejowa", początkowo podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Wschodniego Okręgu Kolei Państwowych Lublin, od VI 1981: „Biuletyn Informacyjny Organizacji Zakładowej Węzła PKP Lublin”. Pismo wydawane XI 1980 – 12 XI 1981, datowane od nr. 6.

Ukazało się 18 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A5 drukowanych na offsecie w Poligrafii WDOKP w Lublinie.

Nr 9 (z 4 V 1981) był nr. specjalnym nt. zbrodni katyńskiej. Do nr. 10 (z 23 VI 1981) dołączono wkładkę: ''Relacja z obrad Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w dniach 10–12 VI 1981 r. w Przemyślu''. Bez daty ukazało się nienumerowane wydanie specjalne z relacją z obchodów (19 VII 1981) 1. rocznicy strajku lubelskiego Węzła PKP w VII 1980.

W składzie redakcji w różnych okresach: Ryszard Chojecki, Jan Reutt, Waldemar Wnuk i Zdzisław Koguciuk.

Publikowano informacje i dokumenty związkowe oraz przedruki z prasy związkowej.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry