Hasła rzeczowe

Solidarność Kortowska

"Solidarność Kortowska", pismo wydawane przez „S” Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie I-XI 1981, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny”.

Ukazało się 10 nr. o obj. 6 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 1000 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Tadeusz Banaszkiewicz, Benon Gaziński (redaktor naczelny), Maria Frankenberg (od nr. 5), Halina Jaworska (nr. 1-5), Witold Rumszewicz, Aleksander Wołos; druk: Zakład Graficzny ART.

Pismo informowało o działalności KZ na ART w Olsztynie, najważniejszych wydarzeniach politycznych w Regionie, kraju, przedstawiało dyskusję nt. projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Pismo do użytku wewnętrznego, cena 3 zł.

13 XII 1989 ukazał się nr 11 – specjalny, nawiązujący do edycji z 1981, opisujący represje w stanie wojennym wobec działaczy „S”.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry