Hasła rzeczowe

Solidarność Krośnieńska

"Solidarność Krośnieńska", pismo wydawane przez Przedstawicielską Komisję Komitetów Założycielskich „S” w Krośnie Odrzańskim, nastépnie Komisję Koordynacyjną Ziemi Krośnieńskiej „S” tamże 21 X 1980 – 24 IV 1982.

Do X 1981 ukazało się 21 nr. o obj. 2-16 s. w formacie A4, A5, drukowanych na powielaczu i offsecie. Po 13 XII 1981 wydawanie pisma próbowała kontynuować inna grupa; jeszcze w XII 1981 wyszedł nr 22, w I 1982 nr 23 – oba w formie maszynopisu, w niewielkim nakładzie. Po raz ostatni ukazało się 24 IV 1982 jako pismo Krośnieńskiej Organizacji Podziemnej „S”.

W składzie redakcji: Zenon Szachowicz, Andrzej Busse (założyciele); Tadeusz Aftarczuk i Józef Karpiński (od nr. 12); Stanisław Grzybowski, Andrzej Wlazło, Jerzy Fleszar (od nr. 14).

Publikowano artykuły m.in. dot. działalności „S”, zagadnień politycznych, społecznych; domagano się odkłamania najnowszej historii Polski, relacjonowano najważniejsze wydarzenia w kraju i Regionie, polemizowano z artykułami zawierającymi nieprawdziwe informacje, np. w „Żołnierzu Wolności”; jednym z kontrowersyjnych tematów był problem Festiwalu Piosenki Radzieckiej, odbywającego się co roku w Zielonej Górze; zaproponowano, aby zorganizować imprezę ''mniej rozdętą propagandowo, mniej oficjalną''. W n-rze 9 (z 27 XII 1980) zamieszczono relację ze spotkania we wrocławskim KIK z udziałem: Krzysztofa Kozłowskiego, Adama Michnika, Karola Modzelewskiego – nr ten ukazał się dopiero w II 1981, ponieważ władze przez kilka tygodni skutecznie uniemożliwiały jego wydrukowanie; SB utrudniała również druk pisma w drukarni ZR „S” w Zielonej Górze, a wydział śledczy zielonogórskiej SB jego wydawanie.

Po 13 XII 1981 T. Aftarczuk, Z. Szachowicz zostali internowani.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Krosno Odrzańskie

Opcje strony

do góry