Hasła rzeczowe

Solidarność Leszczyńska

„Solidarność Leszczyńska”, pismo NSZZ „S” Regionu Leszczyńskiego, wydawane 11 XI 1980–13 XII 1981, ukazało się 28 nr. i 1 nr 1986. Reaktywowane 1988, ukazywało się do 1990 (13 nr., z odrębną numeracją). 11 XI 1980 wydano 1. nr pisma, nakł. 800 egz., w redakcji: m.in.: Maciej Bauman, Zbigniew Maj, Barbara Ratajczak. Druk w ośr. poligrafii „S” w Kaliszu i Zielonej Górze. Kolportaż wewnątrzzwiązkowy, XII 1981 nakł. blisko 5000 egz. Wydawanie pisma przerwane wprowadzeniem stanu wojennego. Tymczasowy Zarząd Regionu podejmował próby wznowienia pisma, np. 13 XII 1986, gdy przy pomocy Romualda Szeremietiewa wydano 1 numer, w którym zamieszczono informacje o wznowieniu jawnej działalności przez Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „S” w Lesznie. X 1988 ostateczne wznowienie wydawania „SL”, po porozumieniu TZR NSZZ „S” w Lesznie z Solidarnością Walczącą z Poznania (Maciej Frankiewicz). Ta ostatnia podjęła się druku „SL” (jako miesięcznika), nakł. 1000 egz. Redaktorem pisma był Waldemar Handke, a za kolportaż pisma odpowiadał Zdzisław Drost. Pismo ukazywało się X 1988–III 1989 (zastąpione „Gazetą Leszczyńską”). Ponownie ukazywała się XI 1989–XII 1990.

 

Waldemar Handke

Region Leszno, Leszno

Opcje strony

do góry