Hasła rzeczowe

Solidarność Lubuska

"Solidarność Lubuska", pismo wydawane 24 X – 12 XII 1980 w Zielonej Górze, podtytuł: „Pismo MKZ NSZZ «S» w Zielonej Górze”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 2-7 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 1000-2500 egz.; wychodziło nieregularnie; wydano też 2 „Dodatki zwyczajne” (2 XI, 6 XI) i „Dodatek nadzwyczajny” (11 XI).

W składzie redakcji: Andrzej Busse, Henryk Neckar, Jerzy Podbielski, Włodzimierz Przybyłko, Konrad Stanglewicz, Zenon Szachowicz, Marek Wójtowicz.

Publikowano m.in. artykuły o akcjach protestacyjnych, informowano o sytuacji w „S”, trudnościach stawianych w jej tworzeniu przez dyrekcje niektórych zakładów pracy; pisano o tworzeniu struktur Solidarności Wiejskiej, o sytuacji w PGR, zamieszczono relację ze spotkania działaczy „S” z władzami woj., partyjnymi w Zielonej Górze, publikowano artykuły przypominające rocznice odzyskania niepodległości, Grudnia ’70, informacje o posiedzeniach KKP, oświadczenia struktur związkowych. Kolportowano głównie w zakładach pracy woj. zielonogórskiego.

Pismo zatytułowane „Solidarność Lubuska”, z podtytułem „Miesięcznik Środkowego Nadodrza”, wychodziło również po 13 XII 1981, wydawane przez Solidarność Walczącą Ziemi Lubuskiej VIII 1983 – I 1984. Ukazało się 6 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie ok. 300 egz., miesięcznik. Twórca, redaktor: Jan Wodecki z Nowej Soli. Pismo miało charakter publicystyczno-informacyjny, zamieszczano m.in. informacje o represjach, oporze, sytuacji w zakładach pracy, oświadczenia struktur podziemnych, przedruki z prasy podziemnej (np. „Biuletynu Dolnośląskiego”).

W XI 1983 aresztowano Dorotę Skibińską (zaangażowaną w działalność grupy wydającej „Zielonogórski Serwis Informacyjny”), także kolporterkę „Solidarności Lubuskiej” w Zielonej Górze.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry