Hasła rzeczowe

Solidarność Młodych

Solidarność Młodych, organizacja utworzona w Gdańsku po 13 XII 1981 z inicjatywy uczniów szkół średnich związanych w 1981 z Ruchem Młodzieży Szkolnej, późn. z Federacją Młodzieży Szkolnej (miała być zarejestrowana jako organizacja ogólnopolska). Grupę najaktywniejszych działaczy SM tworzyli: Grzegorz Bierecki, Winicjusz Załęcki, Wojciech Drankowski, Krzysztof Rezmer, Krzysztof Szumiłło, Wojciech Kwidziński. Działalność środowiska SM skupiała się na prowadzeniu kółek samokształceniowych dla uczniów szkół średnich, które prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz studenci związani z NZS, m.in.: Jacek Jancelewicz, Tomasz Bedyński, Maciej Płażyński, Jan Majewski. W szkołach średnich Trójmiasta SM w l. 1982–1984 organizowała szereg protestów: przerwy milczenia, akcje ulotkowe, malowanie haseł na murach. Organizacja prowadziła działalność wydawniczą: pierwsze ulotki wydane przez SM sygnowane były jako „OKO”, „Mieszko I”, „Mieszko II”. Korzystano z papieru i sprzętu drukarskiego ukrytego jeszcze przed 13 XII 1981 na plebanii kościoła św. Antoniego w Gdańsku–Brzeźnie. Druk ulotek odbywał się na ogródkach działkowych u K. Szumiłły. W l. 1982–1983 ukazywało się pismo „Pokolenie”, Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej wydawane przez Międzyszkolny Komitet Koordynacyjny SM (prawdopodobnie ukazały się 2 n-ry). W 10 XI 1984 ukazał się pierwszy i ostatni zarazem nr podziemnego pisma Międzyszkolnego Komitetu Koordynacyjnego SM „Jedność”. W 1984 doszło do rozbicia struktur SM i aresztowania wielu działaczy związanych z tym środowiskiem m.in. W. Załęckiego, Andrzeja Szulca, G. Biereckiego. Grupa nie wznowiła już działalności pod szyldem SM. W kolejnych l. większość jej członków zaangażowała się w podziemne struktury NZS. W 1988 w Gdańsku pojawiła się kolejna grupa młodzieży zorganizowana w SM, która wydawała (do 1989) pod tą nazwą własne pismo.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry