Hasła rzeczowe

Solidarność Młodych

"Solidarność Młodych", pismo wydawane w Radomiu (do nr. 2 przez Wydawnictwo Prasowe Myśl, nr 4 sygnowany przez Radomską Oficynę Wydawniczą im. Jacka Jerza) II-XI 1989.

Ukazały się 4 nr. (ostatni nr występuje w dwóch całkowicie różniących się wersjach – jeden z podtytułem „specjalny”, poświęcony radomskiemu happeningowi z 31 III 1989, drugi z XI 1989 poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości i przedstawia bieżące wydarzenia), o obj. 2-4 s., w formacie A6 lub A4, drukowane techniką offsetową (przynajmniej 1 nr odbity na kserokopiarce), w nakładzie 500 egz., w zmiennej szacie graficznej.

W składzie redakcji: Artur Łepecki (założyciel i przedstawiciel pisma), Dariusz Sońta, Michał Jaworski, Artur Maciaszczyk oraz Jacek Kosuniak (reprezentanci m.in. radomskiej WSI i innych szkół); adres redakcji: ul. Królewska 9/28 w Radomiu; autorzy m.in.: M. Jaworski, A. Maciaszczyk, A. Łepecki.

Publikowano głównie artykuły polityczne i informacyjne oraz zamieszczano przedruki (teksty oryginalne w większości niepodpisane). Dowodzono, że ''młodzi dziś czują się oszukani, odrzuceni i wykorzystani'', zarówno przez władze PRL, jak i „S”, postulowano ''wzięcie spraw we własne ręce''. Aby trafić do odbiorcy, posługiwano się językiem nad wyraz kolokwialnym, czasami nie szczędząc wulgaryzmów. Pismo, kierowane w założeniu do młodego pokolenia, choć sympatyzowało z „S”, deklarowało się jako niezależne.

Kolportowano jawnie przez ochotników wśród młodych robotników radomskich zakładów pracy, młodzieży szkolnej i studenckiej. Fundusze na wydawanie pisma pochodziły ze zbiórki wśród pracowników Zakładów Metalowych w Radomiu.

Justyna Błażejowska

Opcje strony

do góry