Hasła rzeczowe

Solidarność Narodu

„Solidarność Narodu”, pismo wydawane II 1982 – VIII 1983 pocz. w Warszawie, nast. w Krakowie, założone w pierwszych dniach stanu wojennego przez Tomasza Wołka w środowisku RMP. Ukazało się 15 n-rów (nr 13/14 podwójny), obj. 8–17 s., format A4 (nr 1 także A5 i w maszynopisie na przebitkach), druk na powielaczu, nakł. 1–1,3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji: T. Wołk (redaktor nacz.), Mariusz Kobzdej (sprawy organizacyjne), Marek Gadzała (organizator druku, sekretarz red.). Autorzy m.in.: Małgorzata Bartyzel, Lech Bądkowski, M. Gadzała (ps. IL, Ignacy Łoziński, MG), Tomasz Gąsowski, Jarosław Kaczyński (ps. Stanisław Staszek), Paweł Kłoczowski (ps. Konfrater), Lesław Maleszka (ps. Marek Leszkowski), Andrzej Ochalski (ps. Wacław Szczęsny), Andrzej Tadeusz Olszański (ps. Jan Łukaszów), Janusz Reiter (ps. Jan Korab), Andrzej Romanowski (ps. Jakub Czehryński), Marian Terlecki (ps. Jakub Ossowski), Ryszard Terlecki (ps. M. Korczyn), T. Wołek (ps. Józef Wierny, Marcin Zdun). Drukowane w Warszawie (m.in. M. Kobzdej) i Krakowie (M. Gadzała, Anna i Lech Jeziorni, Jacek Papierz).

Pismo publicystyczne i analityczne. W n-rze 1. znalazło się Przesłanie pana Cogito Zbigniewa Herberta oraz redakcyjny tekst Wojna z własnym narodem, zawierający program przeciwstawienia się stanowi wojennemu. Starano się podtrzymywać ducha oporu społecznego, jednak bez użycia przemocy, analizowano relacje pomiędzy władzą, Kościołem i społeczeństwem, wzywano opozycję do wspólnej walki o wizytę Jana Pawła II i analizowano jej społ.-polit. skutki. Bieżąca sytuacja Polski była ukazywana w szerokim kontekście politycznym, gospodarczym i historycznym; publikowano liczne polemiki np. ze zwolennikami demonstracji ulicznych i strajku generalnego. Osobny blok stanowiły dokumenty (np. relacja A. Romanowskiego z Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu). Redakcja zrezygnowała z wydawania pisma, gdy w jej przekonaniu wyczerpała się jego formuła; w zastępstwie rozpoczęto wydawanie „Polityki Polskiej”. W 1983 M. Gadzała i T. Wołek stworzyli bibliotekę „Solidarności Narodu”, w której wydano kilka książek, m.in. Bezsilność publicystyki? Stefana Kisielewskiego (1983). Jednym ze źródeł finansowania pisma był założony Fundusz Wydawniczy, zasilany przez czytelników. Kolportowane w całym kraju, w gł. ośrodkach akademickich, środowiskach aktywnych opozycyjnie, uczelniach, kościołach, częściowo w szkołach.

 

Grażyna Jaworska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry