Hasła rzeczowe

Solidarność Nauczycielska

"Solidarność Nauczycielska", jedno z pierwszych pism podziemnych, które ukazały się w Krakowie po ogłoszeniu stanu wojennego. Wydawane w Krakowie I 1982-1989; od nr. 7/44 (1988) z podtytułem: „Pismo nauczycieli i wychowawców NSZZ «Solidarność»”.

Ukazały się 53 nr. (1982: 1-8, 1983: 9-14, 1984: 15-19, 1985:

20-25, 1986: 26-31, 1987: 32-37, 1988: 38-46, 1989: 48-53) o obj. 6-16 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku; ukazywało się nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Małgorzata Gątkiewicz-Kotarba, Bożena Wyrozumska.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry