Hasła rzeczowe

Solidarność Polamowska

"Solidarność Polamowska", pismo „S” Zakładów Przemysłu Oświetleniowego Polam w Pile, wydawane 26 I – 30 XI 1981; podtytuły: „Pismo KZ NSZZ «S»”, „Pismo NSZZ «S» w ZSO w Pile” (nr. 2-6), „Pismo NSZZ «S» w ZSO Polam-Piła” (nr 7).

Ukazało się 7 nr. o obj. 8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w Prasowych Zakładach Graficznych w Pile w nakładzie 3-5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Franciszek Langner (założyciel, redaktor naczelny), Bernadeta Malicka, Grażyna Kobery, Jacek Ciechanowski.

Zamieszczano artykuły dot. sytuacji politycznej, spraw pracowników ZSO Polam, teksty o tematyce historycznej, porady prawne, serwis informacyjny, przedruki z niezależnej prasy związkowej z całego kraju.

Kolportowano we wszystkich 27 zakładach Polam.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry