Hasła rzeczowe

Solidarność Podhala

"Solidarność Podhala", pismo NSZZ „S” w Nowym Targu, wychodziło I-XI 1981, nr. 1-2 sygnowane przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „S”, nr. 3-4 bez wydawcy, nr. 5-8 NSZZ „S” MKZ Małopolska Komisja w Nowym Targu (w nr. 8 dodatkowo Sekcja Informacji), nr 9 NSZZ „S” Delegatura ZR Małopolska w Nowym Targu, od nr. 10 NSZZ „S” ZR Małopolska Delegatura w Nowym Targu i NSZZ RI „S” ZR Podhala, Spisza i Orawy.

Ukazało się 11 nr. (nr. 1-3 i 5 niedatowane, nr 4 z 26 III, nr 6 z 18 V, nr 7 z 1 VI, nr 8 z 30 VI, 9 z 10 VIII, nr 10 z 14 IX, nr 11 z 9 XI, w XII 1981 przygotowany nr 12 nie ukazał się w związku z wprowadzeniem stanu wojennego), obj. 8-26 s., format A4, druk na powielaczu i offsecie, nakład 3-4 tys. egz.; pismo ilustrowane, miesięcznik.

W składzie redakcji: Jan Paluch (inicjator pisma, redaktor naczelny), Piotr Chodorowicz (nr. 1-4 i 11, opracowanie graficzne), Andrzej Janiszewski (nr. 1-11), Marek (właśc. Marian) Kozielski (nr. 1-10), Kazimierz Samolej (nr. 1-10), Jacek Świst (nr. 1-8), Jerzy Olbrychtowicz (nr. 6, 7, 9 i 10, opracowanie graficzne), Robert Ozorowski (nr. 4-11), Guido Rogulski (nr. 10-11); adres redakcji: nr 1-5 Nowy Targ, ul. Parkowa 13, nr 7-11 ul. Powstańców Śląskich 14; druk w Fabryce Maszyn i Urządzeń Górniczych Glinik w Gorlicach, nr. 9-11 druk na maszynie offsetowej, którą Komisja w Nowym Targu otrzymała ze Szwecji i przekazała „S” Huty im. Lenina w zamian za bezpłatne drukowanie „SP”.

Publikowano artykuły propagujące idee „S”, omawiano sprawy lokalne związane z Nowym Targiem i Podhalem, zamieszczano materiały dotyczące bieżących wydarzeń w kraju i problemów nurtujących całe społeczeństwo (przygotowywane przez R. Ozorowskiego, korespondenta krajowego), artykuły na tematy historyczne, zwłaszcza mające na celu odkłamywanie historii, m.in. poświęcone wojnie polsko-bolszewickiej, paktowi Ribbentrop–Mołotow, powstaniu węgierskiemu 1956, Czechosłowacji 1968, polskim wydarzeniom w 1956, 1968, 1970 (opracowywane przez M. Kozielskiego); ukazał się też cykl artykułów dotyczących ruchu związkowego na świecie (dzięki kontaktom z Janem Kułakowskim, sekretarzem generalnym Światowej Konfederacji Pracy). W nr. 6-8 zamieszczono wywiad przeprowadzony z Lechem Wałęsą przez Orianę Fallaci.

Pismo adresowane do mieszkańców Podhala, początkowo o charakterze lokalnego, międzyzakładowego biuletynu wewnątrzzwiązkowego, z czasem stało się powszechnie dostępnym niezależnym czasopismem informacyjno-publicystycznym.

 

Paweł Goleń

Nowy Targ, Region Małopolska

Opcje strony

do góry