Hasła rzeczowe

Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki

„Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki”, pismo MKK „S” wydawane 28 III 1983 – I/II 1986 w Krakowie. Ukazało się 25 n-rów, obj. 4–6 s., format A4 i A5 (od n-ru 16), druk na powielaczu i techniką sitodruku, nakł. ponad 1 tys. egz.; miesięcznik; od n-ru 19 ze I 1985 dwumiesięcznik. Twórcą pisma był Andrzej Dańko (ze Stanisławem Chmielewskim, Andrzejem Sarneckim, Aleksandrem Rogodą, wszyscy z Elektrociepłowni Kraków w Łęgu) oraz Ryszardem Majdzikiem i Józefem Dąbrową. W redakcji: Danuta Suchorowska i Jadwiga Bojadżijewa (n-ry 1–18), A. Rogoda (od n-ru 19); odpowiedzialny za druk: Maciej Szumowski, drukowane m.in. przez Macieja i Fryderykę Łazarowów; autorzy: M. Szumowski, Dorota Terakowska, Helena Lazar. Publikowano informacje i komentarze dot. bieżących wydarzeń w regionie i kraju. W stałej rubryce „Wiadomości z zakładów pracy” informowano o sytuacji w zakładach pracy krakowskich dzielnic Podgórze i Łęg oraz Skawiny i Wieliczki. W rubryce „Robotnicze opinie” prezentowano komentarze pracowników dot. sytuacji w kraju. Instruowano, jak zachować się w razie kontaktu z SB, podejmowano tematykę ekologiczną. Publikowano materiały dot. historii, polemiki, listy, przedruki z prasy zagranicznej i krajowej, oświadczenia (m.in. Mieczysława Sobańskiego) oraz dokumenty i komunikaty organizacji opozycyjnych. Od n-ru 19 ukazywało się mniej informacji z zakładów pracy, zamieszczano też rysunki satyryczne. Pismo skierowane gł. do mieszkańców krakowskich dzielnic Podgórze i Łęg oraz Skawiny i Wieliczki, także do pracowników zakładów pracy z tych terenów.

Paweł Goleń, Chmura Sławomir

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry