Hasła rzeczowe

Solidarność Podbeskidzia

"Solidarność Podbeskidzia", najważniejszy biuletyn „S” Regionu Podbeskidzie, wydawany 22 XII 1980 – 25 XI 1981 przez MKZ/ZR w Bielsku-Białej, następnie III 1982 – 19 IX 1989 przez RKW Trzeci Szereg „S”, ukazuje się do dziś.

1. nr o obj. 4 s. w formacie A4 w nakł. 5 tys. egz. z podtytułem „Informacje. Do użytku wewnątrzzwiązkowego” ukazał się 22 XII 1980, zredagowany przez Henryka Juszczyka. Od nr. 3 podtytuł „Pismo związkowe NSZZ «S» woj. bielskiego”. Do 25 XI 1981 ukazały się 24 nr. o obj. 2-16 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w nakł. 5-10,5 tys egz., 12 nr. zjazdowych (27 IX – 8 X 1981) oraz wydanie specjalne, poświęcone kard. Stefanowi Wyszyńskiemu (redagowane wspólnie z bielskim KIK). W składzie redakcji do XI 1981: Mirosław Styczeń (redaktor naczelny), Józef Kierpiec, Lech Kawecki, Maciej Dębowski.

Po 13 XII 1981 wydawaniem „SP” (z nową numeracją) zajęła się Regionalna Komisja Wykonawcza Trzeci Szereg NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie. 1 nr, 2-stronicowy, ukazał się w III 1982, druk matryc białkowych, nakł. 500 egz. Do IX 1989 ukazało się 128 nr., druk z matryc białkowych, następnie na powielaczu, techniką sitodruku, na offsecie, nakł. 500-5000 egz.; pierwszą redakcję stanowili: Jerzy Binkowski (redaktor naczelny), Krzysztof Paszek, Antoni Włoch, Andrzej Kralczyński, od V 1983 redakcję przejęła Grażyna Staniszewska, druk: Jan Gajewski, Michał Wołyniec, Jerzy Borowski, Zbigniew Kleiner i inni. Po rozbiciu RKW jesienią 1983 wydawanie pisma wznowiono wiosną 1984; w składzie redakcji: G. Staniszewska (redaktor naczelna), Andrzej Grajewski, Teresa Szafrańska, Aleksandra Tyrlik, Dariusz Mrzygłód, Andrzej Kabat, druk: Mieczysław Machowiak, D. Mrzygłód, A. Kabat. I-IX 1989 jawny zespół redakcyjny (podany w stopce) w składzie: A. Kabat, Stanisław Skwierawski, Janusz Okrzesik, Artur Kasprzykowski.

W 1990 pismo ukazywało się jako niezależna szpalta w regionalnym tygodniku „Gazeta Prowincjonalna”; w V 1991 ZR Podbeskidzie wznowił wydawanie biuletynu z nr. 153, od I 1996 ukazuje się jako comiesięczna wkładka do regionalnego tygodnika „Kronika Beskidzka”, redagowana przez początkowo przez Stanisława Szweda, A. Kasprzykowskiego, następnie przez Krzysztofa Chudzika. W IV 2012 ukazał się 393 nr „SP”.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry