Hasła rzeczowe

Solidarność Płocka

„Solidarność Płocka”, pismo Płockiej Rady „S”, wydawane VI 1988–III 1989. Ukazało się 6 nr., obj. kilka s., format A5 (nr. 1–2), A4 (nr. 3–6), druk techniką sitodruku i na powielaczu białkowym, nakł. 500–1500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W redakcji: Jan Chmielewski, Eliza Jadczak, Jacek Pawłowicz, Andrzej Prokopowicz, Dariusz Stolarski, Edward Widuta, Henryka Wolbach.

Publikowano gł. informacje dot. problemów regionalnych, działalności odradzających się struktur „S”, oświadczenia, uchwały Płockiej Rady „S”, MKO „S” Regionu Płockiego.

Kolportaż w regionie. Po rozwiązaniu Płockiej Rady „S” zaprzestano wydawania pisma.

 

Jacek Pawłowicz

Opcje strony

do góry