Hasła rzeczowe

Solidarność PW

"Solidarność PW", podtytuł „Pismo OZ [Organizacji Zakładowej] NSZZ «Solidarność» w Politechnice Warszawskiej”, wydawane 1 III – 30 XI 1981.

Ukazało się 10 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 1-2 tys. egz.; ukazywało się nieregularnie.

W składzie redakcji: Zbigniew Dargiel i zespół (adres redakcji: Gmach Główny PW, Warszawa, pl. Jedności Robotniczej 1).

Zamieszczano wiadomości o sytuacji na PW i in. uczelniach, prezentowano informacje i oceny na temat ustawy o szkolnictwie wyższym, publikowano informacje i dokumenty dot. działalności „S” na uczelni i w regionie.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry