Hasła rzeczowe

Solidarność Radia i Telewizji

„Solidarność Radia i Telewizji”, pismo wydawane przez KZ „S” PRiTV w Warszawie III – 9 XII 1981 oraz X 1985 – 15 VII 1989 (wcześniej ukazały się 2 n-ry nienumerowane, przepisywane, nakł. kilku egz.; pierwszy we IX 1980). W 1981 ukazały się 32 n-ry, obj. 16 s. (nr 1–2, obj. 40 s.), format A5, nakł. 500 egz.; tygodnik, wychodził nieregularnie. W redakcji: Małgorzata Jedynak, Ewa Łubińska, Zygmunt Gutowski, Wojciech Jędrkiewicz (od n-ru 3), Ewa Kucharska (redaktor techn., od n-ru 3), Jan Franczak (od n-ru 13; od n-ru 28 redaktor nacz.), Małgorzata Dymek-Karpińska (od n-ru 28), Zdzisław Musiał (od n-ru 28); projekt winiety Kinga Ramuz. Drukowane odpłatnie w Wydawnictwach Radia i TV. Publikowano informacje o działalności związku, opiniowano programy radiowe i telewizyjne (zwłaszcza dot. „S”), popularyzowano działalność „S”. Wydano jeden dodatek samoistny do n-ru 28 z 4 XI 1981, zawierający usunięty z n-ru 26 z 21 X 1981 (decyzją dyr. Wydawnictwa Radia i Telewizji) tekst Biała plama. Fragment listu prof. Edwarda Lipińskiego do I sekretarza PZPR Edwarda Gierka z 1976 r. 1985–1989 pismo TKZ „S” PRiTV, sygnowane przez członków „S” PRiTv (nr 30 jako pismo członków i sympatyków „S”). Ukazało się 30 n-rów (numerowano od n-ru 1/35 – do numeracji ciągłej włączono 2 n-ry wydane w 1980; numerację podwójną stosowano do n-ru nr 5/6 (39/40)), obj. 16–40 s., format A5 (A6 nr 12/13 z 1986), nakł. 500 egz., drukowane m.in. w Wydawnictwie Prasowym Myśl; wychodziło nieregularnie. W redakcji: J. Franczak, Alicja Maciejowska, Małgorzata Taczanowska i Czesław Dygant. Kolportowane przez członków redakcji w miejscach ich pracy oraz przez członków „S” gł. w PRiTV; cena egz. 40–200 zł.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry