Hasła rzeczowe

Solidarność Rzemieślnicza Opolszczyzny

"Solidarność Rzemieślnicza Opolszczyzny", podtytuł „Biuletyn KK NSZZ IRz”, pismo NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „S” Regionu Śląsk Opolski, wydawane w 1981 (nr 1 z 4 IV 1981) w Opolu.

Ukazało się co najmniej 8 nr. (nr 8 z 4 IX 1981) o obj. 8 s. (plus okazjonalne wkładki) w formacie A5 (nr 2) lub A4 (nr. 3, 5–8), drukowanych na offsecie w drukarni Zakładu Administracyjno-Gospodarczego Związków Zawodowych w Opolu w nakładzie 2–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Nr. 3 i 5 to wydania specjalne, nr 5 z wkładką na temat nadużyć popełnionych przez przedstawicieli lokalnego aparatu władzy (tzw. afera Mafioso).

Redagowane przez zespół; poszczególne teksty sygnowane przeważnie przez Redakcję lub Karola Smoczkiewicza, regionalnego lidera „S” rzemieślniczej; inni autorzy tekstów: Andrzej Liczbański (przejściowo współredaktor), Kazimierz Romaniszyn (członek władz regionalnych NSZZ IRz „S”) i Z. Szczuty.

Publikowano oficjalne dokumenty związkowe, przedruki z innych czasopism i samodzielnie opracowane teksty o charakterze informacyjnym i publicystycznym.

Kolportowano w środowiskach rzemieślniczych woj. opolskiego i wśród działaczy „S” pracowniczej.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry