Hasła rzeczowe

Solidarność Rzeszowska

"Solidarność Rzeszowska", pismo ZR „S” Rzeszów, wydawane 1980 – 11 XII 1981, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» w Rzeszowie”.

Ukazało się 95 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w tymczasowej drukarni ZR w nakładzie kilku tys. egz.

16 V 1981 ukazał się nr specjalny poświęcony zamachowi na Papieża Jana Pawła II.

W składzie redakcji: Jan Musiał, Jerzy Rudolf; autorzy: Stanisław Alot, J. Musiał, Julian Ratajczak, Stefan Kurowski i inni.

Komentowano wydarzenia w regionie i kraju, przekazywano informacje o pracy struktur „S” w zakładach pracy, o obradach ZR i KKP „S”; publikowano wypowiedzi i wywiady znanych działaczy opozycji oraz liderów „S”, założenia ideowo-programowe, statuty, opinie i oświadczenia oraz listy otwarte, przemówienia, także kazania hierarchów Kościoła; zamieszczano relacje z uroczystości patriotycznych i akcji protestacyjnych, artykuły na temat ówczesnego kryzysu politycznego i społeczno-gospodarczego, opisywano represje dotykające działaczy opozycji.

Po 13 XII 1981 ukazało się kilka nr. pisma opracowanych i wydrukowanych przez Jana L. Wyciślika, Wandę Minicką, Andrzeja Kucharskiego, Andrzeja Lignarskiego i innych.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry